Når du er i en aktiv logg, klikk på Delhendelser-fanen. 


Når det ikke er noen aktive delhendelser, vil du se en knapp for å opprette nye delhendelser, i tillegg til to seksjoner for aktive og avsluttede delhendelser. 


Opprett en delhendelse


Klikk på " + Opprett delhendelse" for å legge til en ny delhendelse. 


Du vil se en liste over de forskjellige delhendelsestypene som er tilgjengelige i din konto. Brukere i din organisasjon med rolle Kontoadmin vil kunne opprette forskjellige typer delhendelser som passer til din organisasjon.  Velg delhendelsestype, alvorlighetsgrad og gi en beskrivelse av delhendelsen. Dersom du ønsker, kan du endre navn/tittel på delhendelsen, før du trykker "Opprett". 


Håndter og se aktive delhendelser

Delhendelse-fanen gir deg god oversikt over alle de aktive delhendelsene i din logg. Hver delhendelse har sin egen "blokk" hvor du kan både se oppdatert status, og gjøre justeringer ang. delhendelsen. 


Hver blokk gir følgende informasjon om delhendelsen:  1. ID-nummer og alvorlighetsgrad. Alle delhendelser blir tildelt et nummer, fra 1 og oppover. Fargen rundt ringen med tallet i, viser alvorlighetsgraden på delhendelsen. Man kan endre alvorlighetsgraden på delhendelsen ved å trykke på tannhjulet. 
 2. Lokasjon for delhendelsen. Dersom markør-ikonet for en hendelse er rødt, betyr det at en lokasjon ikke har blitt valgt for delhendelsen. Dersom markøren er grønn, slik som vi kan se på bildet, betyr det at en lokasjon har blitt markert for delhendelsen. Delhendelsen vil bli markert på kartet når en har valgt dette for delhendelsen. 
 3. Lag. Nummeret viser antall lag som har blitt knyttet til delhendelsen. Klikk på ikonet for å se de tilknyttede lagene, eller legge til flere lag (i dette eksempelet kan du også se at ett av lagene allerede er knyttet til en hendelse).
 4. Oppgaver. Nummeret viser antall oppgaver som er knyttet til delhendelsen. Ved å klikke på tallet, kan du se listen over alle oppgavene. Du kan klikke på oppgavene for å markere dem som avsluttede. Dersom du trenger å legge til flere oppgaver, skriv inn navnet på en ny oppgave, og klikk "+ Legg til oppgave".
  Dersom du har satt tidsfrister for oppgavene, vil det dukke opp en sirkel rundt oppgave-ikonet. Fargene i sirkelen viser tid-status for oppgavene.

  Gul - Oppgaven er ikke utført ennå
  Rød - Oppgaven har gått over tidsfristen
  Grønn - Oppgaven er gjennomført.

 5. Påvirkede personer.  Dersom delhendelsen påvirker spesifikke personer, skadde personer, savnede osv., kan du legge til disse personene her. Du vil bli spurt om navnene på personene og noen trekk vedkommende kan identifiseres ved.
  Du kan også sette status for hver person. Alle personer må "sjekkes ut" av delhendelsen før du kan avslutte delhendelsen.
 6. Handlinger. Klikk på dette ikonet når du trenger å redigere delhendelsen. Her kan du også lukke delhendelsen. Når du lukker delhendelsen vil den bli flyttet fra "Aktive delhendelser" til "Avsluttede delhendelser". 


Endre rekkefølge på delhendelser

De aktive delhendelene du har i loggen blir sortert etter status/alvorlighetsgrad. Klikk på "Sortert etter status", for å velge andre måter å sortere delhendelsene på. Legge ut innlegg/filer i loggstrøm for delhendelser. 


Ved å klikke på tallet for en delhendelse på høyre side av loggstrømmen, vil du få opp en delhendelses egen loggstrøm. Her finner du innlegg som kun er knyttet til den ene delhendelsen. Den inkluderer ikke innlegg i loggstrømmen for hele loggen, men innleggene du legger ut her, vil også være synlige i hovedloggstrømmen. 


Du kan enkelt bytte mellom den vanlige hovedloggstrømmen og loggstrømmen for en hendelse ved å klikke på tallet for en delhendelse. Tallet som markerer en delhendelse vil også ha tilsvarende farge som fargen på alvorlighetsgraden du har gitt delhendelsen. 

Dersom du har markert en delhendelse med grønn, som viser at delhendelsen har en normal alvorlighetsgrad, vil også tallet for delhendelsen få en grønn sirkel.Lukke en delhendelse

Når en delhendelse kan regnes som avsluttet, kan du klikke på tannhjulet for "Handlinger", og velge "Lukk delhendelse". Dette vil flytte delhendelsen over til "Avsluttede delhendelser". 

Dersom du hadde påvirkede personer i delhendelsen, må disse krysses ut før du kan lukke delhendelsen. 


Etter at en delhendelse har blitt lukket, kan du velge å laste ned en delhendelsesrapport for å få dokumentasjon om delhendelsen. Dette kan for eksempel brukes til å evaluere hvordan delhendelsen ble håndtert.

 
Du kan også velge å gjenåpne delhendelsen dersom det er nødvendig. 


Dersom du har brukerrollen Kontoadmin/Gruppeadmin vil du også kunne se mer informasjon om delhendelser i arkivet, og kunne laste ned delhendelsene herfra.