For komplekse situasjoner, med mange pågående hendelser, kan delhendelsesfunksjonen være perfekt!

Hver delhendelse får en egen seksjon av loggen som gjør at det er enkelt å holde oversikt over kontroll på hver enkelt delhendelse som finner sted i en hovedlogg. Noen ganger har delhendelser ulike alvorlighetsgrader, og det kan være nødvendig å prioritere dem ut ifra hvilke av dem som haster mest. Du kan også knytte ulike grupper til ulike delhendelser. 


Du kan lese mer om delhendelser her.Opprett en delhendelse

For å opprette en delhendelse må du være i den aktive loggen. Klikk på den grønne knappen nede i høyre hjørne, og velg deretter "Opprett delhendelse". Du kan deretter velge å opprette en delhendelse basert på forhåndslagde "delhendelsestyper", eller om du skal opprette en egendefinert delhendelse. Dersom ingen av de forhåndslagde delhendelsestypene passer for denne delhendelsen, velg "Opprett egendefinert delhendelse". Skriv inn en tittel for delhendelsen, og velg deretter en alvorlighetsgrad for delhendelsen. Du kan velge å bruke et ikon for å gjøre det enklere å gjenkjenne delhendelsen i kartet. 

Du kan også velge om lokasjonen skal velges basert på der telefonen din er nå. Velg i så fall "Tillat at RAYVN sporer posisjonen din". 

Når du er ferdig, klikk "Opprett delhendelse".
Bytt mellom ulike delhendelser og hovedfeed


Så lenge du er i "Hovedloggen", blir loggoppføringene dine lagt til i det som kalles "Hovedfeed" i appen. Hovedfeeden samler all informasjon og aktiviteter fra alle delhendelser. Dersom du ønsker å legge til informasjon som er knyttet til en spesifikk delhendelse, må du gå inn på den delhendelsens loggfeed før du oppretter en loggoppføring. 

Øverst til høyre, ved siden av ikonet som viser hvilket rom du er i, finner du tittelen på en delhendelse. 


Klikk på tittelen for å komme til menyen hvor du kan velge hvilken feed du vil se.


Opprett så loggoppføringen din, eller del bilde, på samme måte som du gjør i en vanlig logg. Den eneste forskjellen er at informasjonen du legger til i denne delhendelsesloggen kun blir tilgjengelig for de personene som er knyttet til den spesifikke delhendelsen. Dersom du ønsker at andre skal se denne loggoppføringen, kan du velge å dele loggoppføringen. 


For å gå tilbake til hovedfeeden, klikk på tittelen på delhendelsen, og velg "Hovedfeed".