Når du er ferdig med å bruke en logg, og ikke trenger å legge til noe mer, kan du lukke loggen. 

Dette kan gjøres fra innsiden av den aktive loggen, eller fra dashbordet. 


De brukerne som har tilgang til å lukke logger er: 

Kundeadministrator

Gruppeadministrator

Loggansvarlig


Dersom du kun har rollen "Operatør" har du ikke mulighet for å lukke logger.Lukk en logg fra innsiden av en aktiv logg. 


  1. Gå til "Aktiv logg", og klikk det røde krysset øverst i høyre hjørne av loggen.
  2. Du får nå valget mellom å lukke loggen med eller uten en melding. Det er valgfritt å vedlegge en melding når du lukker loggen. Dersom du velger å legge ved en melding når du lukker loggen vil alle lag og deltakere som har vært med i loggen få en SMS med meldingen.Lukk en logg fra dashbordet

  1. Gå til "Dashboard". Under den røde knappen som heter "Start logg", finner du den loggen som nå er aktiv.

  2. Klikk på pilen som peker nedover ved siden av navnet på loggen, og velg "Avslutt logg".
  3. Lukk loggen med eller uten en melding.Gjenåpne en lukket logg

Du kan alltid gjenåpne logger etter at de har blitt lukket. 

Gå til "Lukkede logger" i innstillingsmenyen. 


Der kan du finne alle lukkede logger, sortert etter når de ble lukket. De som ble lukket sist, kommer øverst på listen. 

Når du har funnet loggen du ønsker å gjenåpne, klikk på pilen som peker nedover, til høyre for tittelen på loggen. 

Deretter velger du "Gjenåpne logg".