Når en logg har blitt laget, og notifikasjonene har blitt sendt ut, vil RAYVN automatisk måle alles responser og kategorisere dem.
Du trenger ikke bruke dyrebar tid på å sørge for at alle deltakerne i loggen har mottatt en notifikasjon.
Det gjør RAYVN for deg, slik at du kan begynne å håndtere situasjonen umiddelbart. 



Du kan se status på deltakerne og lagene øverst i høyre hjørne. 




Brukere i den GRÅ boksen har mottatt notifikasjon, men har ikke respondert. 


Brukere i den RØDE boksen har respondert at de ikke kan delta i loggen. 


Brukere i den GULE boksen har svart at de kan delta, men at de ikke er klare ennå. 


Brukere i den GRØNNE boksen er aktive og klare til å delta. 



Dersom du vil se mer spesifikt hvem som er tilgjengelig i hvert lag, klikk på laget for å se alle deltakeres individuelle status. Du kan velge om du vil filtrere etter deltakere, eller lag.