Når en logg har blitt laget, og notifikasjonene har blitt sendt ut, vil RAYVN automatisk måle respons fra deltakere og kategorisere dem.
Du trenger ikke bruke dyrebar tid på å sørge for at alle deltakerne i loggen har mottatt en notifikasjon.
Det gjør RAYVN for deg, slik at du kan begynne å håndtere situasjonen umiddelbart. For å få et raskt overblikk over status på deltakere i loggen kan du se på ikonet for lag/deltakerstatus øverst til høyre på siden. 

Denne knappen er hele tiden synlig, og indikerer hvor mange deltakere som er tilgjengelige, trenger litt tid, eller har avslått invitasjon til å delta i loggen.Brukere i den GRÅ boksen har mottatt notifikasjon, men har ikke respondert. 


Brukere i den RØDE boksen har respondert at de ikke kan delta i loggen. 


Brukere i den GULE boksen har svart at de kan delta, men at de ikke er klare ennå. 


Brukere i den GRØNNE boksen er aktive og klare til å delta. Dersom du vil se mer spesifikt hvem som er tilgjengelig i hvert lag, klikk ikonet for lag/deltakerstatus, eller klikk på "Lag" i verktøylinjen for å se alle deltakeres individuelle status. 
Her vil du se en oversikt over alle lag, og alle deltakere i loggen, samt hvilken status hver deltaker har.