I en hendelse kan det være mye som skjer samtidig, og mange poster som legges ut i loggstrømmen. Ikke alle lag trenger å få med seg alle tingene som havner i loggstrømmen, så for å gjøre kommunikasjonen enklere og mer ryddig, kan du velge å bruke rom for å holde all kommunikasjonen som kommer opp i loggene mer oversiktlig. 


Hvis du vil lese mer om hvordan du kan knytte lag til ulike rom, klikk her


Dersom din bruker et tilknyttet et enkelt rom vil du kun ha tilgang til loggen tilhørende det rommet. Alt som blir delt i denne loggen er automatisk delt med andre lagmedlemmer som har tilgang til samme rom. Noen ganger kan det være nødvendig at et lag trenger å dele en loggoppføring til et annet lag, og da kan du ha en som er knyttet til flere loggnivåer som deler dette. 


Et eksempel kan være dersom det skjer en personskade. Om Rom 1 er de som koordinerer eksterne ressurser, kan de for eksempel dele loggoppføringer som er viktige for Rom 2 som for eksempel driver med taktiske operasjoner, å vite om. 


Loggoppføringen i Rom vil da kunne se slik ut: 

> En ambulanse er på vei. ETA 10 min. (Delt av XX, Rom 1).Om en bruker/lag har blitt knyttet til flere rom, kan de enkelt hoppe mellom de ulike rommene i loggen. Du kan se hvilket rom du opererer i ved å se på den fargede boksen ved siden av tittelen for loggen.På denne måten kan du alltid se hvilket rom du opererer i, og raskt bytte mellom de ulike rommene. Du kan når som helst endre rom, dersom du trenger det. Dele loggoppføringer mellom to rom. 

Individuelle loggoppføringer kan deles mellom andre rom. Klikk på den lille pilen hvor det står "Del", i  hjørnet av loggoppføringen du ønsker å dele. 


Velg deretter de rommene du ønsker å dele loggoppføringen med. 


Du vil kunne se hvilke rom loggoppføringen har blitt delt i ved at loggoppføringen blir markert med navnene for rommene du delte loggføringen med. Oppgaver


Oppgaver er knyttet til et rom. Dersom en person i Rom 1 legger til oppgaver, vil oppgaven være synlig for deltakere i Rom 1, og så videre. Dersom du ønsker å legge til en oppgave for deltakere i rom 2, må du bytte til rom 2 før du kan legge inn en oppgave i det rommet. 


Møter

Du kan holde møter innenfor de rommene du har tilgang til. Møtene vil ikke være tilgjengelige for deltakere som ikke har tilgang til det spesifikke rommet, og når møtet er ferdig vil et referat fra møtet bli publisert i loggstrømmen for det rommet. Dersom du ønsker å dele referatet fra møtet, kan du dele det på samme måte som du deler en vanlig loggoppføring fra loggstrømmen. 
Hvis du vil lese mer om bruk av rom i appen, klikk her.