I "Nåværende status"-feltet kan du legge til flere verdier som beskriver nåværende statuser i situasjonen. 

Denne seksjonen er ment som en rask måte å kommunisere med laget ditt hva de nåværende statusene er på ulike områder. 

Statusrapporter kan for eksempel se slik ut: 


  • Antall skadde: 2
  • Personer evakuert: 57
  • osv. 
Opprett en status

Gå til "Nåværende status", og klikk "Enter name of new status". Deretter skriver du inn navnet på statusen din og klikker på det lille hakemerket til høyre for å lagre statusen. 


Når du har lagret statusen kan du oppdatere verdien på statusen ved å klikke "legg til" og oppdatere verdien på statusen. 


Du kan når som helst endre navnet på statusen eller oppdatere verdien ved å trykke på de tre prikkene til høyre for statusen, og velge "Oppdater verdi" eller "Endre navn". Fest statusen på tavlen


Dersom du ønsker kan du feste statusen på tavlen. For å gjøre det, klikk på de tre prikkene til høyre for statusen og velg deretter "Fest på tavlen". 


Når du fester statusen på tavlen vil du gjøre statusen synlig for alle, inkludert andre rom, og samvirkeaktører. 
Be om statusrapport


Dersom du har lagt til samvirkeaktører i loggen din, og de har godtatt invitasjonen, kan du be om en statusrapport fra dem. 


Klikk på de tre prikkene til høyre for statusen, og velg deretter "Be om statusrapport". 

Når du har valgt samvirkeaktøren du ønsker statusrapport fra, vil feltet bli gult og du vil ikke lenger kunne oppdatere statusen.Samvirkeaktøren vil legge merke til et statusfelt i "Nåværende status"-seksjonen deres som er markert med gult. 

Når de har oppdatert statusen, vil også statusen i din logg bli oppdatert. 

Du kan også redigere nåværende statuser gjennom en statusmøte. Når møtet blir lukket, blir alle oppdateringer til statuser/verdier som ble ført opp i møtet lagt til i loggen, så vel som i "Nåværende status"-seksjonen. 


Nåværende status i mobilappen


Du kan også se "Nåværende status" i mobilappen.