I "Nåværende status"-feltet kan du legge til flere verdier som beskriver nåværende statuser i situasjonen. 

Denne seksjonen er ment som en rask måte å kommunisere med laget ditt hva de nåværende statusene er på ulike områder. 

Statusrapporter kan for eksempel se slik ut: 


  • Antall skadde: 2
  • Personer evakuert: 57
  • osv. 
Antallene i numre/verdier kan oppdateres ved å klikke på de tre prikkene til høyre for antallet, og velg deretter "Oppdater verdi". Oppdater så verdien på statusen for å gi et tydeligere bilde av den nåværende statusen, og du kan også lage nye kategorier som du vil rapportere på i de nåværende statusene. 
Når du lagrer den nåværende statusen blir det produsert en loggoppføring om at du har angitt en nåværende status. 


I seksjonen for nåværende status, vil du også kunne se hvordan statusen/numrene har endret seg gjennom en hendelse. Du kan også redigere nåværende statuser gjennom en statusmøte. Når møtet blir lukket, blir alle oppdateringer til statuser/verdier som ble ført opp i møtet lagt til i loggen, så vel som i "Nåværende status"-seksjonen. Du kan også se "Nåværende status" i mobilappen.