RAYVN kan settes opp etter hvordan din organisasjon ønsker. Det aller meste av disse innstillingene gjøres under "Kontoinnstillinger". Klikk på tannhjulet øverst i høyre hjørne, og deretter "Kontoinnstillinger" for å komme dit. Her vil du finne flere faner som er delt inn i ulike kategorier. Du kan klikke på dem for å komme til ulike seksjoner. Brukere

Brukere er fult autorisert til å bruke RAYVN. Legg brukere til lag for å aktivere notifikasjoner, legge til roller og gi administrasjonstillatelser. 


Respondere

En responder er en brukertype uten tilgang til RAYVN. Legg dem til i lag for å aktivere notifikasjoner. Respondere kan svare på SMS-notifikasjoner når de er i et aktivt lag.Kontakter

Kontakter er personer som du ønsker å varsle i en kritisk hendelse. Legg dem til i kontaktlisten for å aktivere enveis kommunikasjon gjennom e-post og SMS. Lag

Brukere og respondere kan legges til i lag. Når en logg blir startet, kan du legge til lag i loggen, og de vil motta notifikasjoner og ha muligheten til å svare på dem. Kontaktlister

Bruk kontaktlister til å varsle folk i kritiske hendelser. Legg til kontakter, brukere, og respondere til kontaktlisten din for å aktivere enveis kommunikasjon gjennom e-post og SMS. 


Samvirkenettverk

Her ser du en liste over alle samvirkeaktører som er ført opp for din organisasjon. Samvirkeaktører er aktører som du ønsker å varsle eller kalle inn til kritiske hendelser. Dette kan for eksempel være: 

  • Beredskapssenter
  • Offentlige instanser
  • Forretningspartnere
  • Forsikringsselskaper
  • Søster- eller datterselskaper
  • Naboer
  • Osv.


Loggmaler

Lag maler for logger til ulike scenarioer på forhånd av en hendelse. Legg til lag, oppgaver, tekst og filer til en loggmal, som passer til din organisasjons beredskapsplaner. Møtemaler (kun tilgjengelig i den strategiske modulen)

Du kan lage flere møtemaler og knytte dem til loggmaler og spesifikke rom. Steder

Et sted kan være en fysisk lokasjon som du kanskje vil knytte til en kritisk hendelse, eller til en logg. For eksempel lokasjonen til din organisasjons hovedkvarter eller ulike fabrikker og kontorbygg din organisasjon har overalt i verden. Importer

Her vises oversiktene over importene som er utført. Det går for eksempel an å importere kontakter til kontaktlisten. Du kan slette en import ved å trykke på knappen "Slett import". Historikken blir liggende, men kontaktene fra importen vil bli slettet.