I RAYVN sitt hierarkisystem kan enhver organisasjon bygge en struktur for sitt selskap, med deres foretrukne terminologi. Dette vil si at brukere, lag og maler kan legges til ethvert nivå av din organisasjons hierarki.
Dette fører til at man får endeløs fleksibilitet og muligheter for hvordan du kan håndtere store mengder ulike kritiske hendelser, fra mindre lokale hendelser, til større globale kriser. Brukere vil se hierarkiet når de klikker på "Start logg". Denne brukeren har tilgang til toppnivået i "Bedrift 1", og kan dermed se hele bedriftens struktur. Brukere som er knyttet til grupper lengre nede i hierarkiet vil kun se deres gruppe og eventuelle grupper under dem i hierarkiet. 

Hver gruppe i hierarkiet kan ha deres egne lister med loggmaler med forhåndsbestemte scenarioer, inkluderert lag, oppgaver, filer osv. 


Definer et lags plass i hierarkiet


Ved å definere lag som globale, regionale eller lokale innad i hierarkiet, tillater RAYVN å involvere beredskapsgrupper både vertikalt og horisontalt i organisasjonen. 


  • Globale lag - kan bli invitert til logger i hele organisasjonen, uansett hvilken gruppe de tilhører. 
  • Regionale lag - kan bli invitert til logger i grupper de tilhører, og i alle sub-grupper av den gruppen.
  • Lokale lag -kan bli invitert til logger i den gruppen de tilhører, og ingen andre grupper.


Under kan vi se at laget "Lokallag 1" er definert som et lokalt lag under gruppen "Support a". Et lokalt lag kan varsle ekstra ressurser gjennom RAYVN sitt hierarki siden "Support a" har tilgang til flere regionale og globale lag. 
Under en kritisk hendelse kan "Support a" involvere lag fra hierarkiet som passer til den spesifikke typen hendelser, ut ifra organisasjonens beredskapsplan. Når en setter opp maler for mindre hendelser i RAYVN, trenger en kanskje kun å innvolvere lokale lag. I mer kritiske hendelser, ville malen inkludert regionale og globale lag også. 


"Support a" kan kun administrere deres lokale lag, og legge til/fjerne brukere. Globale og regionale lag må administreres på deres egne nivåer.