Denne funksjonen kommer i form av en modul, og er laget for å kunne sende ut store mengder SMS-varslinger på kort tid.


Siden denne funksjonen er utviklet som en modul, må den bli aktivert fra vår side. Dersom du ønsker å aktivere denne modulen, vennligst ta kontakt med oss for mer informasjon. 
Hvordan fungerer Massevarsling i RAYVN? 


Når du har aktivert modulen vil du kunne sende ut større mengder SMS-varslinger ved å bruke "Send melding"-funksjonen . Denne funksjonen finner du øverst på skjermen inne i loggen din. Se etter symbolet som ser ut som et lite papirfly. Når du har trykket på papirflyet, vil du få opp et vindu som ser slik ut: 


Som du ser, kan du kun sende ut massevarslingsmeldinger til kontaktlister. Denne funksjonen er kun ment til å brukes for å sende ut meldinger til større grupper. På høyre side av meldingsboksen har vi lagt til en forhåndsvisning av hvordan meldingen vil se ut hos mottakeren. 


Dette er gjort for å gjøre det lettere å se hvordan meldingen vil se ut, og det vil være lettere å legge merke til eventuelle feil i meldingen. 


Legg merke til at denne modulen kun støtter SMS, og ikke e-post, slik som den vanlige meldingsfunksjonen gjør.


Under meldingsboksen har vi lagt til en tegnteller. Her kan du se hvor mange tegn meldingen din inneholder. Dersom meldingen inneholder mer enn 160 tegn, vil du få beskjed om at meldingen vil bli splittet inn i flere segmenter når den sendes. Dette vil ha en liten påvirkning på hvor lang tid det tar å sende meldingen. 


Du kan fortsatt sende SMS eller e-post som vanlige meldinger selv om du har "Emergency Communications"-modulen. Bare klikk på "Regular message"-fanen. Her kan du søke etter individuelle deltakere, lag eller kontaktlister. 


Dersom du planlegger å sende ut en melding til over 500 personer, anbefaler vi å bruke Emergency Communications-modulen. Dersom du velger over 500 personer når du skal sende en vanlig melding, vil du få opp en melding som ser slik ut: 


Dersom du ikke har Emergency Communications-modulen, og du forsøker å sende en melding til over 500 personer, vil meldingen se slik ut: 


Å sende en melding


Når du sender en SMS til en alle deltakerne i en kontaktliste, og bruker Emergency Communications-modulen, vil en loggoppføring dukke opp i loggstrømmen. Loggoppføringen vil vise en statuslinje for meldingen. 

Hvis du holder markøren over linjen, vil du få opp mer informasjon om meldingen. I dette eksempelet ser vi at to av meldingene har blitt lever til mottakeren, og en har feilet. 


For å se mer informasjon om meldingen som feilet kan du klikke på raden under statuslinjen som tar deg til SMS-seksjonen i rapportmodulen. 


Statuslinjen vil vise intill 4 forskjellige leveringsstatuser, indikert av fire forskjellige farger: 


  • Oransje: Antall SMS som må prosesseres.
  • Blå: Meldinger som holder på å sendes.
  • Grønn: Levering vellykket. 
  • Rød: Levering feilet. 
Legg merke til: 

  • Når Massevarslingsmodulen brukes vil mottakerne motta meldinger fra "RAYVN", og ikke et vanlig telefonnummer. 
  • Mottakere kan ikke svare på denne meldingen. 
  • Når "Vanlig melding" brukes vil mottakeren motta SMS fra et vanlig telefonnummer, og de vil kunne svare på meldingen. 

RapportmodulenI rapportmodulen i RAYVN vil du finne en seksjon som heter "Meldinger". 

Her vil du se kolonner for mottakere, tidspunkt for når meldingen ble sendt, status, og segmenter. Når en SMS ikke har blitt sendt, vil den markeres med en liten rød varseltrekant. Dersom du holder pekeren over denne, vil du få opp en forklaring på hva som har gjort at meldingen ikke kom gjennom til mottakeren. 


 Her er et eksempel på hvordan en feilmelding kan se ut: