I enkelte tilfeller kan det hende du ønsker å dele filer med laget ditt i tilfelle en kritisk hendelse bryter ut.
Du kan legge til filer i en loggmal. Da vil filene dukke opp i loggen automatisk, og alle dine lagmedlemmer har tilgang til dem. Dette kan være filer som for eksempel planer for nødstilfeller, kart over bygninger eller lokasjoner, lister over tilgangskoder, telefonlister osv. Disse typer filer støttes av RAYVN: 

  • PDF
  • Excel
  • Word
  • TXT
  • JPG
  • Video (.mp4/ .mov)Grensen for filstørrelser er 50MB. Vi anbefaler at du husker på at filene potensielt skal lastes ned av folk over 4G/mobildata, og at det derfor kan være lurt å holde filstørrelsene til et minimum. 

Ved å holde størrelsen på filene lav, vil det også gå raskere å få lastet dem ned i et nødstilfelle. 


For tekstdokumenter anbefaler vi også å bruke PDF. PDF støttes av de aller fleste datamaskiner, og nettlesere. Du trenger heller ikke å ha lastet ned andre programmer på din enhet for å kunne åpne PDF-filer. 
Hvordan bruke filer i RAYVN


Filer kan knyttes til loggmaler. Start ved å lage, eller redigere en loggmal, og last opp filene som er relevante for det spesifikke scenarioet malen tar for seg. 


Når du starter en logg basert på en loggmal, vil du se filene som er knyttet til malen, og hvilke som blir delt med lagene du legger til i loggen. 


Du kan også dele filer i selve loggstrømmen. Klikk på symbolet for å laste opp filer, og velg filen du vil laste opp fra din enhet. Du kan også legge ved et notat knyttet til den spesifikke filen, som gir mer informasjon om hva filen inneholder. Det er spesielt nyttig dersom du laster opp for eksempel kart, tekstfiler eller videoer. 


Når loggoppføringen har blitt lagt ut vil alle få tilgang til filene som har blitt delt i loggen. 

Filene vil også være tilgjengelige i mobilappen